Wanneer de oranje lampjes branden op de CITATION BAR betekent dit dat de Google Assistant niet direct benaderbaar is. Dit kan komen doordat de microfoon in zijn geheel uitgeschakeld is of doordat de Google Assistant gemute is. In beide gevallen kunt u op dat moment niet direct met uw stem alleen spraakopdrachten aan de soundbar doorgeven.


TV geluid heeft altijd voorrang op het casten van muziek. Wanneer u TV kijkt wordt de Google Assistent automatisch uitgeschakeld, zodat de soundbar niet zomaar op een stem van de TV kan reageren. U kunt op dat moment de CITATION BAR wel nog met voice commands bedienen door de push-to-talk button op de afstandsbediening even kort in te drukken en dan uw opdracht in te spreken. (Behalve als u de microfoon zelf echt handmatig uitgeschakeld heeft).


Waar de push-to-talk button gebruikt wordt hoeft er geen "hey Google" of "OK Google" gezegd te worden maar kan direct nadat de soundbar begint te luisteren (langzaam oplichtend wit LED licht) de opdracht ingesproken worden.


De Google Assistant kan alleen aangeroepen worden in de 2.0-channel music mode (stereo). 

Wanneer uw soundbar is ingesteld om meerkanaals content af te kunnen spelen (dus wanneer er CITATION SURROUND luidsprekers en of CITATION TOWERS gekoppeld zijn of wanneer de Virtual Surround mode is geactiveerd) dan zal op het moment dat er muziek afgespeeld wordt de Google Assistent automatisch gemute worden. 


Op dat moment kunt u de Google knop op de Citation afstandsbediening (en/of de knop die u gekozen heeft bij het programmeren van de gewenste afstandsbediening) of de Google knop op het display van de soundbar gebruiken en dan de spraakopdracht doorgeven.

In welke scenario's horen de oranje LED lampjes op de Citation Bar te gaan branden?

  1. Op het moment dat de microfoon is uitschakelt.
  2. Wanneer er signaal* binnen komt via (één van de) HDMI aansluitingen of via de optische kabel.
  3. Wanneer er audio wordt afgespeeld en de soundbar is ingesteld voor meer-kanaals content. Dus bijvoorbeeld op het moment dat er bijvoorbeeld Citation Surround luidsprekers en/of Citation Towers zijn gekoppeld aan de Citation Bar en er geluid wordt afgespeeld of wanneer de Virtual Surround mode is geactiveerd. Denk hierbij aan het casten van muziek via Spotify of TuneIn wanneer u niet alleen een losstaande soundbar heeft maar via de luidspreker setup bijvoorbeeld ook surround speakers heeft gekoppeld. Wanneer u dan de muziek pauzeert zouden de oranje led lampjes in dat geval weer moeten doven (tenzij één van de twee andere bovenstaande scenario's van toepassing is) en kunt u de soundbar wel weer met "hey Google" aanspreken.


* Een signaal hoeft niet perse audio te zijn. Dit kunnen ook CEC signalen zijn die je verder niet hoort. Het kan dus voorkomen dat de oranje LED lampjes blijven branden wanneer er een extern apparaat is aangesloten op één van de HDMI aansluitingen van uw soundbar. Indien een extern apparaat er voor zorgt dan de soundbar niet in de standby stand kan gaan, het de soundbar weer inschakelt of er voor zorgt dat de microfoon gemute blijft dan adviseren wij indien mogelijk het apparaat op uw TV aan te sluiten in plaats van de soundbar, zodat alle informatie via de TV loopt en dit het enige apparaat is wat de soundbar dan kan triggeren.


In scenario 1 is de gehele microfoon uitgeschakeld dus dan de Assistent niet horen wat u zegt. Op het moment dat u dan op de Google knop drukt zal de Assistent de melding geven dat de microfoon is uitgeschakeld.

In scenario 2 en 3 kunt u wel spraakopdrachten doorgeven wanneer u de Google knop op de afstandsbediening kort indrukt of op de Google voice command button op het display van de soundbar tikt. 


Als de oranje lampjes toch nog blijven branden controleer dan even of de microfoon is uitgeschakeld via het display van de Citation Bar of dat er toch nog signaal binnen komt via één van de aangesloten kabels. U kunt dit testen door de kabels één voor één te verwijderen en zo te achterhalen via welke bron het signaal binnen komt. Mocht de Google Assistent alleen uitgeschakeld worden wanneer de soundbar met de meegeleverde HDMI kabel met uw TV is verbonden, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een CEC signaal. Kijk in dat geval even na of de instellingen van de televisie goed staan of sluit de soundbar optisch aan om zo het probleem te verhelpen.


Wanneer uw CITATION bar via een een optische kabel is verbonden wordt aanbevolen om de afstandsbediening in te leren via het display van uw soundbar onder instellingen: opties > universeel ir-learning om de functionaliteiten te verbeteren en alsnog met één afstandsbediening zowel uw TV als soundbar te kunnen bedienenOptische kabels ondersteunen geen CEC commando's (om bijvoorbeeld direct door te geven dat de TV wordt uitgeschakeld) waardoor de Google Assistent niet direct weer ingeschakeld zal worden op het moment dat de TV wordt uitgeschakeld maar wanneer er verder geen signaal op de soundbar doorgegeven wordt zal de Google Assistent wel weer automatisch beschikbaar worden.


Mochten de Google Assistent in andere gevallen gedeactiveerd blijven neem dan even contact op met Citation Support door even een ondersteuningsverzoek in te dienen via www.citationsupport.nl.


Branden de lampjes niet oranje maar reageert de Google Assistent niet (goed), bekijk dan de informatie wat betreft mogelijke netwerk oplossingen.