HDMI CEC
Als u een HDMI ARC-verbinding met uw televisie gebruikt, zal de afstandsbediening van uw tv de soundbar automatisch bedienen voor standaardopdrachten zoals in- en uitschakelen en volumeregeling. De soundbar ondersteunt HDMI CEC en werkt met compatibele tv's (raadpleeg de handleiding van uw tv voor compatibiliteit met HDMI CEC).


Automatische tv-afstandbediening
Bij de meeste Samsung-, LG-, Sony- en Vizio-tv's reageert de soundbar automatisch op de afstandsbediening van uw tv. Om deze functie uit te schakelen, drukt u 5 seconden op de SHUFFLE-toets op de Enchant-afstandsbediening.


Inleren van de tv-afstandbediening
Voor andere tv's, moet u de soundbar handmatig instellen om op de afstandsbediening van uw tv te reageren:

  1. Houdt de toetsen + en source (de pijl naar links) 5 seconden ingedrukt om de inleermodus te activeren.
  2. Druk op de -toets van de soundbar en druk op AAN/UIT op de afstandsbediening van uw tv.
  3. Volg dezelfde procedure als voor volume lager en volume hoger. Druk op + en - op de soundbar en op DEMPEN op de afstandsbediening van uw tv om het geluid te dempen.
  4. Druk normaals op + en de source knop op de soundbar. Nu reageert de soundbar op de afstandsbediening van uw tv.


Auto Standby / Auto Wakeup
Deze soundbar schakelt automatisch over naar de standby modus na 10 minuten inactiviteit en zonder weergave van audio/video van een aangesloten apparaat.
De soundbar wordt automatisch opnieuw ingeschakeld als deze een audiosignaal ontvangt van de laatst gedetecteerde verbinding.