Reset de Citation Amp

Druk met een paperclip of pennetje op de reset plek op de achterzijde van de Citation Amp voor zo'n 5 seconden ingedrukt.

Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt de Citation Amp automatisch uitgeschakeld en opnieuw opgestart. Alle opgeslagen informatie en instellingen worden gewist.