Reset de Enchant 800/1300

Houd vanuit een willekeurige modus de toetsen de "power" (meest linker knop) en "source" (meest rechter knop) op het bovenpaneel van de soundbar tegelijk ingedrukt. Wanneer het herstellen van de fabrieksinstellingen is voltooid, wordt de soundbar automatisch uitgeschakeld en opnieuw gestart.