Subwoofer koppelen

  1. Schakel de soundbar en de subwoofer in. 
  2. Druk op de SUBWOOFER KOPPELEN-toets op de soundbar of de KOPPELEN-toets op de subwoofer om de koppelingsmodus te activeren. "SUB PAIRING" wordt weergegeven. U hoort een geluidstoon na de koppeling en "SUB PAIRED" wordt getoond op het display van de soundbar.


OPMERKING: Lukt het niet om de subwoofer te koppelen? Probeer of de plaatsing van de subwoofer verschil uit maakt en controleer of er sprake van interferentie is. In dit artikel staat beschreven hoe mogelijk interferentie voorkomen kan worden.