Om de standaardinstellingen te herstellen die in de fabriek zijn geprogrammeerd drukt u op "Opties" > "Factory default" of "Fabrieksinstellingen herstellen"op het touchscreen; of - Houd de knop op de achterkant van uw streaming-box voor ongeveer 5 seconden ingedrukt. 


Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt het streaming-box automatisch uitgeschakeld en opnieuw opgestart. Alle opgeslagen informatie of instellingen worden gewist.